Grup de Recerca en Diversitat

El Grup de Recerca en la Diversitat pertany a l'Institut de Recerca Educativa de la Universitat de Girona, i forma part del Grup de Recerca "Diversitat, Art, Tecnologia en Educació" reconegut com a grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya .

Encara no hi ha cap missatge publicat

El Grup de Recerca en Discapacitat té els següents objectius d’investigació per als pròxims anys: -Els processos d’emancipació de la llar mostra més

972418253

Edifici Seminari Pl. Sant Domènec, 9 Campus Barri Vell 17071 Girona, Girona, Girona

https://recercadiversitat.wixsite.com/diversitat

El Grup de Recerca en Discapacitat té els següents objectius d’investigació per als pròxims anys:
-Els processos d’emancipació de la llar familiar i cap a la vida independent de persones amb Discapacitat Intel·lectual. Té per objectiu analitzar el funcionament del Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar (Generalitat de Catalunya) des de la perspectiva dels professionals i de les persones amb discapacitat que reben aquest suport.
-El paper de les relacions personals de suport informal, especialment les relacions d’amistat, com a suport a la inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual. Es pretén diagnosticar la situació de les persones amb discapacitat intel·lectual en diferents etapes de les seves vides, identificar bones pràctiques en la construcció de xarxes socials de suport, i dissenyar, aplicar i avaluar des d’una perspectiva inclusiva, projectes dirigits a potenciar la construcció i gestió de xarxes socials de persones amb discapacitat intel·lectual en els diferents contextos on es desenvolupen.
-La inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual a la universitat. Té per objectius explorar les possibilitats d’inclusió acadèmica, laboral i social de les persones amb discapacitat intel·lectual en el context universitari, tenint en compte les perspectives i opinions tant de representants del món acadèmic com de les pròpies persones amb discapacitat, i dissenyar i avaluar experiències inclusives que potenciïn la participació de persones i col·lectius amb discapacitat intel·lectual a diferents espais universitaris (docència i investigació, principalment).
-Autisme i educació. Es pretén canalitzar, des de la Càtedra en Educació de l’Espectre Autista http://www.catedraautismeudg.com) i el desenvolupament d'activitats de formació, d'investigació científica i de transferència de coneixement en què participin les persones i grups d'experts interessats en aquest àmbit i centres especialitzats, tant de Girona com de la resta de Catalunya, l'Estat espanyol i altres països. L'objectiu és que la càtedra esdevingui centre de referència i constitueixi una eina per a l'assistència, la docència i la recerca i realitzar la consegüent extensió acadèmica i cultural.

 

El Grup de Recerca en Discapacitat té els següents objectius d’investigació per als pròxims anys: -Els processos d’emancipació de la llar mostra més

972418253

Edifici Seminari Pl. Sant Domènec, 9 Campus Barri Vell 17071 Girona, Girona, Girona

https://recercadiversitat.wixsite.com/diversitat

Gènere

Dona

El Grup de Recerca en Discapacitat té els següents objectius d’investigació per als pròxims anys: -Els processos d’emancipació de la llar mostra més

972418253

Edifici Seminari Pl. Sant Domènec, 9 Campus Barri Vell 17071 Girona, Girona, Girona

https://recercadiversitat.wixsite.com/diversitat

No hi ha cap imatge per mostrar

envia'ns un missatge