Institut Diversitas

Observació – Reflexió – Acció

Encara no hi ha cap missatge publicat

Som una cooperativa d’iniciativa social dedicada a la promoció de la diversitat en un sentit ampli, així com a oferir eines per a la seva gestió mostra més

Som una cooperativa d’iniciativa social dedicada a la promoció de la diversitat en un sentit ampli, així com a oferir eines per a la seva gestió en diversos àmbits socials. Alhora, ens proposem posar en evidència i contribuir a superar les dinàmiques d’exclusió basades en la diversitat.

Objectius

 • Promoure el reconeixement de la diversitat com a un tret característic i necessari de les societats actuals
 • Difondre la riquesa de la diversitat humana en totes les seves manifestacions.
 • Generar eines útils per a la gestió de la diversitat en diferents entorns socials i institucionals.
 • Posar en evidència i contribuir a la superació de les desigualtats i discriminacions socials basades en la diversitat.
 • Contribuir a desfer els tòpics sobre els «altres» diferents, que sovint són el primer obstacle per a la cohesió social.

Eixos d’intevenció

Els eixos d’intervenció prioritaris de l’Institut Diversitas són:

 • Diversitat cultural
  Reconeix les múltiples formes de vida i significats compartits pels grups humans –sovint– en funció dels seus llocs d’origen.
 • Diversitat de gènere
  Assumeix que existeixen múltiples maneres d’entendre i viure els gèneres, més enllà dels patrons socialment hegemònics en cada context social.
 • Diversitat funcional
  Entén que totes les persones tenim capacitats que ens fan més o menys funcionals per determinades tasques. Així, tots i totes som “capacitats” o “discapacitats” segons “per a què”.
 • Diversitat generacional 
  Considera que la interacció entre persones de diferents edats o generacions és clau per construir societats madures, respectuoses i creatives.
 • Diversitat religiosa
  Promou el respecte per la llibertat de culte, sobre la base del respecte i el coneixement  mutu, així com en el diàleg intereligiós.

Com ho fem?

La nostra manera de treballar es caracteritza per incorporar els criteris següents:

 • Observant, dialogant i reflexionant: entenem la nostra feina com un procés constant d’observació, diàleg i reflexió amb un equip interdisciplinar.
 • Connectant: apostem per fer de pont entre la teoria i la pràctica, els diferents actors socials, els entorns i diverses metodologies.
 • Innovant metodològicament: combinem diferents metodologies per transmetre de la millor manera els continguts i promoure les experiències necessàries per generar els canvis que ens proposem.
 • Treballant en diferents entorns: la diversitat és present a tot arreu, per tant intervenim a diferents nivells: individual, familiar, comunitari, local i social.

Som una cooperativa d’iniciativa social dedicada a la promoció de la diversitat en un sentit ampli, així com a oferir eines per a la seva gestió mostra més

Gènere

Dona

Som una cooperativa d’iniciativa social dedicada a la promoció de la diversitat en un sentit ampli, així com a oferir eines per a la seva gestió mostra més

No hi ha cap imatge per mostrar

envia'ns un missatge