Oficina per la No Discriminació

Encara no hi ha cap missatge publicat

L ’Oficina per la No Discriminació (OND) lluita per garantir els drets de tothom i ajudar a construir una societat més justa i cohesionada. Per mostra més

934 132 000

Carrer Ferran, 32 08002, Barcelona, Barcelona

https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/ca

L ’Oficina per la No Discriminació (OND) lluita per garantir els drets de tothom i ajudar a construir una societat més justa i cohesionada. Per això, acompanya les persones que pateixen qualsevol tipus de discriminació, assessora jurídicament per denunciar-la i treballa per la sensibilització de la ciutadania de Barcelona.

L’OND és un mecanisme de garantia de drets humans a escala local dirigit a atendre les vulneracions de drets humans relacionades amb l'àmbit de la discriminació. El servei s'adreça a tota la ciutadania, amb atenció especial a les discriminacions patides per origen, pertinença cultural o religiosa, orientació sexual i identitat de gènere, entre altres.

Des de l'any 1998, la ciutat de Barcelona disposa d’un servei municipal dirigit a atendre les vulneracions de drets humans relacionades amb els àmbits de la discriminació.

L’OND centra els seus esforços en el següent:

  • La informació, formació i sensibilització en tot allò que faci referència a la igualtat de drets.
  • L’atenció i l’assessorament a persones víctimes de vulneracions de drets humans. En el cas de ser una vulneració constitutiva de delicte, l'OND ofereix assessorament jurídic per a la tramitació de la denúncia oportuna per discriminació. En la resta de casos, busca una solució extrajudicial.
  • La implicació de l'Ajuntament en determinats casos que es consideren estratègics i la resolució dels quals pot suposar un canvi o transformació profunda, tant de la societat com de la política.
  • La detecció de problemes estructurals que provoquen vulneracions de drets humans i la proposta de millores per revertir-los.

L’OND treballa de manera especialment intensa les prioritats temàtiques: discurs de l'odi i discriminació, drets civils i llibertats públiques en l'ús de l'espai públic, i plena ciutadania.

L ’Oficina per la No Discriminació (OND) lluita per garantir els drets de tothom i ajudar a construir una societat més justa i cohesionada. Per mostra més

934 132 000

Carrer Ferran, 32 08002, Barcelona, Barcelona

https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/ca

Gènere

Dona

L ’Oficina per la No Discriminació (OND) lluita per garantir els drets de tothom i ajudar a construir una societat més justa i cohesionada. Per mostra més

934 132 000

Carrer Ferran, 32 08002, Barcelona, Barcelona

https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/ca

No hi ha cap imatge per mostrar

envia'ns un missatge