Ambdrets - Associació

Encara no hi ha cap missatge publicat

Ambdrets és una associació sense ànim de lucre inscrita al Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb Nº 55924 i CIF mostra més

Ambdrets és una associació sense ànim de lucre inscrita al Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb Nº 55924 i CIF G66467077, amb seu social a la Via Laietana, 16, 1ª planta 08003-Barcelona,  correu electrònic ambdrets@ambdrets.org i http://www.facebook.com/Ambdrets que va néixer al desembre del 2014 amb els següents objectius:
– Construir ciutadania per aconseguir que les persones migrants siguin ciutadanes de ple dret
– Enfortir el teixit associatiu d’origen migrant
– Reconèixer els valors positius de les migracions en totes les seves dimensions.
– Defensar els drets humans dels col•lectius desafavorits
– Combatre qualsevol forma de discriminació i denunciar les seves manifestacions
– Lluitar contra les causes que provoquen desigualtat social

Per aconseguir aquests objectius, ens plantegem les següents activitats:
– Accions d’incidència política i social
– Suport a l’associacionisme, mitjançant accions formatives, d’assessorament i col•laboració en la realització dels seus projectes, donant continuïtat als projectes endegats per Iepala Catalunya des del 2011
– Elaboració d’Informes i estudis entorn les migracions i el refugi
– Accions d’acompanyament i suport a les persones migrants i col•lectius desafavorits
– Elaboració i desplegament de plans d’acció social i comunitari a barris i municipis
– Verificació situació drets humans de les persones migrants i col.lectius desafavorits

Ambdrets és una associació sense ànim de lucre inscrita al Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb Nº 55924 i CIF mostra més

Gènere

Dona

Ambdrets és una associació sense ànim de lucre inscrita al Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb Nº 55924 i CIF mostra més

No hi ha cap imatge per mostrar

envia'ns un missatge