Àmbit prevenció

Per la salut, la qualitat de vida i la dignitat de les persones

Encara no hi ha cap missatge publicat

La nostra missió és millorar la qualitat de vida i fomentar l’autonomia de les persones en risc d’exclusió, tot respectant llurs opcions i mostra més

932371376

Carrer dels Jocs Florals, 171, Local 08014 Barcelona, Barcelona, Barcelona

http://fambitprevencio.org

La nostra missió és millorar la qualitat de vida i fomentar l’autonomia de les persones en risc d’exclusió, tot respectant llurs opcions i estils de vida, defensar-ne la dignitat i facilitar-ne la integració social.

Àmbit Prevenció es caracteritza per intervenir in situ, on es troba la població a què ens adrecem. El treball de proximitat es constitueix com a l’eina bàsica de coneixement i de planificació estratègica de la nostra entitat, que, conjuntament amb el treball amb els propis usuaris (iguals) i la interacció amb l’entorn, ens permeten de dissenyar intervencions innovadores, ajustades a les necessitats, realistes i eficaces.

Alhora, l’avaluació contínua dels processos i serveis que fan els professionals i els usuaris ens permet una revisió i transformació constant de les intervencions, que en millora l’efectivitat.

La nostra missió és millorar la qualitat de vida i fomentar l’autonomia de les persones en risc d’exclusió, tot respectant llurs opcions i mostra més

932371376

Carrer dels Jocs Florals, 171, Local 08014 Barcelona, Barcelona, Barcelona

http://fambitprevencio.org

Gènere

Dona

La nostra missió és millorar la qualitat de vida i fomentar l’autonomia de les persones en risc d’exclusió, tot respectant llurs opcions i mostra més

932371376

Carrer dels Jocs Florals, 171, Local 08014 Barcelona, Barcelona, Barcelona

http://fambitprevencio.org

No hi ha cap imatge per mostrar

envia'ns un missatge