Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans

Des del 1986, advocades i advocats compromesos amb la defensa dels drets individuals i col·lectius

Encara no hi ha cap missatge publicat

L’associació va ser creada el 15 de setembre de 1986, a iniciativa d’un grup d’advocats i advocades que constituïen el nucli més actiu de la mostra més

Carrer Portaferrissa, 18, entl. 2a, 08002 Barcelona, Barcelona, Barcelona

https://acddh.cat/

L’associació va ser creada el 15 de setembre de 1986, a iniciativa d’un grup d’advocats i advocades que constituïen el nucli més actiu de la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona, existent des del 1970 com a comissió interna del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. L’àmbit territorial de l’associació és el de Catalunya. Els nostres Estatuts estan inscrits en el Registre d’Associacions de Barcelona amb el número 8.505.

Som una associació sense ànim de lucre constituïda exclusivament per advocats i advocades adscrits a qualsevol dels col·legis professionals de l’àmbit territorial de Catalunya que hem incorporat als criteris orientadors de l’exercici de la nostra professió la defensa dels drets fonamentals de la persona, tant individuals com col·lectius, reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans, el Conveni de Roma del 1950 i altres tractats internacionals constitutius del cos jurídic que anomenem Drets Humans.

L’associació va ser creada el 15 de setembre de 1986, a iniciativa d’un grup d’advocats i advocades que constituïen el nucli més actiu de la mostra més

Carrer Portaferrissa, 18, entl. 2a, 08002 Barcelona, Barcelona, Barcelona

https://acddh.cat/

Gènere

Dona

L’associació va ser creada el 15 de setembre de 1986, a iniciativa d’un grup d’advocats i advocades que constituïen el nucli més actiu de la mostra més

Carrer Portaferrissa, 18, entl. 2a, 08002 Barcelona, Barcelona, Barcelona

https://acddh.cat/

No hi ha cap imatge per mostrar

envia'ns un missatge