Centre d’Estudis Africans i Interculturals

Una associació dedicada a l'estudi i la divulgació sobre el continent africà

Encara no hi ha cap missatge publicat

El Centre d’Estudis Africans i Interculturals és una associació dedicada a l’estudi i la divulgació sobre el continent africà, les migracions mostra més

93.412.3937

Carrer Erasme de Janer, 8 08001 Barcelona, Barcelona, Barcelona

https://centredestudisafricans.org

El Centre d’Estudis Africans i Interculturals és una associació dedicada a l’estudi i la divulgació sobre el continent africà, les migracions i la interculturalitat. Creat l’any 1987 per l’impuls d’un grup de debat dins la Universitat de Barcelona es constituí, dos anys després, en associació sense ànim de lucre.

El CEAI realitza estudis, activitats i projectes sobre les realitats africanes, les migracions i la interculturalitat, amb un especial èmfasi en la divulgació i la sensibilització.

Línies de treball:

Estudi, formació i sensibilització sobre societats africanes.
Anàlisi de la imatge d’Àfrica i dels africans i deconstrucció d’estereotips i prejudicis.
Les migracions i els reptes que implica per a les societats europees, així com la interculturalitat com a resultat d’aquestes transformacions socials i com a objectiu a assolir.

El Centre d’Estudis Africans i Interculturals és una associació dedicada a l’estudi i la divulgació sobre el continent africà, les migracions mostra més

93.412.3937

Carrer Erasme de Janer, 8 08001 Barcelona, Barcelona, Barcelona

https://centredestudisafricans.org

Gènere

Dona

El Centre d’Estudis Africans i Interculturals és una associació dedicada a l’estudi i la divulgació sobre el continent africà, les migracions mostra més

93.412.3937

Carrer Erasme de Janer, 8 08001 Barcelona, Barcelona, Barcelona

https://centredestudisafricans.org

No hi ha cap imatge per mostrar

envia'ns un missatge