Creu Roja Catalunya

Cada vegada més a prop de les persones

Encara no hi ha cap missatge publicat

Principis Fonamentals Humanitat. El Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, el qual s’ha creat per la preocupació de mostra més

93 300 65 65

Adreça : c/ Joan d’Àustria, 118 08018 Barcelona, Barcelona, Barcelona

http://www.creuroja.org

Principis Fonamentals

Humanitat. El Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, el qual s’ha creat per la preocupació de prestar auxili, sense discriminació, a tots els ferits als camps de batalla, s’esforça, sota el seu aspecte internacional i nacional, a prevenir i alleujar el patiment de l’ésser humà en totes les circumstàncies. Tendeix a protegir la vida i la salut, així com a fer respectar la persona humana. Afavoreix la comprensió mútua, l’amistat, la cooperació i una pau duradora entre tots els pobles.

Imparcialitat. No fa cap distinció de nacionalitat, raça, religió, condició social ni credo polític. Es dedica únicament a socórrer els individus en proporció amb els patiments, posant remei a les seves necessitats i donant prioritat a les més urgents.

Neutralitat. Amb la fi de conservar la confiança de tots, el Moviment s’absté de prendre part en les hostilitats i, en tot temps, en les controvèrsies d’ordre polític, racial, religiós, i ideològic.

Independència. el Moviment és independent. Auxiliars dels poders públics en les seves activitats humanitàries i sotmeses a la legislació que regeix en els països respectius, les Societats Nacionals han de conservar, això no obstant, una autonomia que els permeti actuar sempre d’acord amb els principis del Moviment.

Caràcter Voluntari. És una institució de socors voluntari i de caràcter desinteressat.

Unitat . A cada país, només hi pot haver una Societat de la Creu Roja o de la Mitja Lluna Roja, que ha de ser accessible a tothom per poder estendre la seva acció humanitària a tot el territori.

Universalitat. El Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, en el si del qual totes les Societats tenen els mateixos drets i el deure d’ajudar-se mútuament, és universal

Visió

La Creu Roja, com a organització humanitària de caràcter voluntari fortament arrelada a la societat, donarà respostes integrals a les persones vulnerables des d’una perspectiva de desenvolupament humà i comunitari reforçant les seves capacitats individuals en el seu context social.

Missió

Ser cada cop més a prop de les persones vulnerables en els àmbits nacional i internacional, a través d’accions integrades, realitzades essencialment per voluntariat i amb una àmplia participació social i presència territorial.

Principis Fonamentals Humanitat. El Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, el qual s’ha creat per la preocupació de mostra més

93 300 65 65

Adreça : c/ Joan d’Àustria, 118 08018 Barcelona, Barcelona, Barcelona

http://www.creuroja.org

Referències

El Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja és la xarxa humanitària més gran del món a la qual estan vinculades més de 120 milions de persones de 186 països. Neutral i imparcial, el Moviment ofereix protecció i assistència a persones afectades per desastres naturals i conflictes armats i col·labora amb governs, donants i d’altres organitzacions d’ajuda a col·lectius vulnerables d’arreu del món.

La Creu Roja

El símbol de la creu roja correspon a la bandera suïssa invertida, ja que aquesta era la nacionalitat del fundador de la institució humanitària, Henry Dunant. La creu roja va ser reconeguda com emblema oficial de la institució  el 1864.

La mitja lluna roja

L’any 1876, Turquia i Rússia van iniciar un conflicte bèl·lic i els soldats musulmans consideraven que la creu roja era un símbol religiós, per la qual cosa es negaven a ser atesos pel serveis de socors. Per aquest motiu, el govern turc va sol·licitar l’ús de la mitja lluna roja, que va ser reconegut posteriorment com emblema oficial de la institució en països de religió musulmana.

El cristall roig

El cristall roig és l’emblema de la Creu Roja més recent i està reconegut oficialment des de desembre de 2005 pel III Protocol Addicional dels Convenis de Ginebra. Es va crear per la necessitat d’oferir protecció a la institució en aquells contextos socials i polítics en què ni la creu ni la mitja lluna garanteixin la seva neutralitat i es pot utilizar tant buit com amb algun element al seu interior.

El cas de la Societat Magen David Adom d’Israel

Aquest emblema ha facilitat la integració al Moviment Internacional de la institució de les Societats Nacionals amb dificultats per utilitzar la creu o la mitja lluna roja, com la Societat Magen David Adom d’Israel. Des de 1930, aquesta Societat utilitzava l’estrella de David dins del seu territori nacional, una opció que es va reconèixer oficialment el 2005. Tot i això, fora del seu territori nacional, ha d’utilitzar l’estrella de David dins del cristall roig, o només el cristall roig.

El Moviment
El Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja és la xarxa humanitària més gran del món a la qual estan vinculades més de 120 milions de persones de 186 països. Neutral i imparcial, el Moviment ofereix protecció i assistència a persones afectades per desastres naturals i conflictes armats i col·labora amb governs, donants i d’altres organitzacions d’ajuda a col·lectius vulnerables d’arreu del món.

El Moviment Internacional està format per tres organismes:

 • Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR)
 • Federació Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja (FICRMLR)
 • Societats Nacionals

 

Emblemes de la Creu Roja

 

La Creu Roja

El símbol de la creu roja correspon a la bandera suïssa invertida, ja que aquesta era la nacionalitat del fundador de la institució humanitària, Henry Dunant. La creu roja va ser reconeguda com emblema oficial de la institució  el 1864.

La mitja lluna roja

L’any 1876, Turquia i Rússia van iniciar un conflicte bèl·lic i els soldats musulmans consideraven que la creu roja era un símbol religiós, per la qual cosa es negaven a ser atesos pel serveis de socors. Per aquest motiu, el govern turc va sol·licitar l’ús de la mitja lluna roja, que va ser reconegut posteriorment com emblema oficial de la institució en països de religió musulmana.

El cristall roig

El cristall roig és l’emblema de la Creu Roja més recent i està reconegut oficialment des de desembre de 2005 pel III Protocol Addicional dels Convenis de Ginebra. Es va crear per la necessitat d’oferir protecció a la institució en aquells contextos socials i polítics en què ni la creu ni la mitja lluna garanteixin la seva neutralitat i es pot utilizar tant buit com amb algun element al seu interior.

El cas de la Societat Magen David Adom d’Israel

Aquest emblema ha facilitat la integració al Moviment Internacional de la institució de les Societats Nacionals amb dificultats per utilitzar la creu o la mitja lluna roja, com la Societat Magen David Adom d’Israel. Des de 1930, aquesta Societat utilitzava l’estrella de David dins del seu territori nacional, una opció que es va reconèixer oficialment el 2005. Tot i això, fora del seu territori nacional, ha d’utilitzar l’estrella de David dins del cristall roig, o només el cristall roig.

 

Espais de presa de decisió del Moviment Internacional

Els diferents components del Moviment Internacional de la institució humanitària es coordinen a través dels organismes següents:

 1. Conferencia Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja
 2. És la més alta autoritat deliberant del Moviment i ofereix l’oportunitat d’analitzar prioritats i reptes internacionals. Es reuneix cada quatre anys i també hi estan representats els Estats Part dels Convenis de Ginebra.
 3. Comissió Permanent
  És l’ òrgan mandatari de la Conferència Internacional i les seves funcions són les següents:
  • Ofereix orientació estratègica al Moviment durant el període que transcorre entre una Conferència Internacional i la següent.
  • Promou la coordinació entre els components del Moviment.
  • Afavoreix l’aplicació de les resolucions de la Conferència
  • Examina les qüestions que són competència del Moviment en el seu conjunt.
 4. El Consell de Delegats
  És l'òrgan en què es reuneixen cada dos anys els representants de tots els components del Moviment.  En aquestes reunions, es tracten qüestions relacionades amb la política de la institució o altres assumptes d’interès comú per al Moviment. També presenta propostes per als llocs de president/a, vicepresidents/es i secretaris/àries i decideix l’ordre en què s’han d’examinar els temes de la Conferència Internacional.
 5. Assemblea General de la FICRMLR
  La Federació Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja (FICRLMLR) compta amb una Assemblea General en què cada Societat Nacional té un vot .  Aquesta assemblea fixa la política general d’actuació de la institució i escull els components de la resta d’òrgans estatutaris.

Estatuts del Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja

Les relacions entre aquestes institucions i organismes estan definides als Estatuts del Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja. A l’Acord de Sevilla , aprovat pel Consell de Delegats de 1997, també s’expliquen amb profunditat les atribucions de cadascun dels components del Moviment.

Gènere

Dona

Principis Fonamentals Humanitat. El Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, el qual s’ha creat per la preocupació de mostra més

93 300 65 65

Adreça : c/ Joan d’Àustria, 118 08018 Barcelona, Barcelona, Barcelona

http://www.creuroja.org

No hi ha cap imatge per mostrar

envia'ns un missatge