Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Encara no hi ha cap missatge publicat

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes mostra més

93 412 26 02

Rambla de Santa Mònica 10, 4a planta, Barcelona, Barcelona

https://www.fonscatala.org/ca

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes (diputacions, consells comarcals i mancomunitats), que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits.

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és, institucionalment, l’agència de cooperació dels municipis de Catalunya i per això n’és interlocutor tant a l’àmbit estatal, com en l’àmbit català.

Missió, visió

Gestionar de forma conjunta els recursos econòmics aportats per les institucions associades, fet que permet d’unificar els criteris d’anàlisi i avaluació dels projectes i disposar d’un equip tècnic d’especialistes que faciliten un seguiment coordinat dels projectes que es financen, superant la dispersió d’esforços, les duplicitats i les limitacions tècniques i econòmiques de molts ajuntaments.

Actuar com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la postemergència i reconstrucció. Aquesta actuació es va iniciar amb la Campanya per a la Reconstrucció de Centreamèrica, després del pas de l’huracà Mitch l’any 1998 i des de llavors, s’ha aplicat en situacions d’emergència, tant per causes naturals com per causes com a Kosovo, Moçambic, el Poble Sahrauí, a El Salvador, Iraq, Al-Hoceima, sud-est asiàtic, Cuba, Haití, Myanmar, Perú, Pakistan, Síria, Filipines, Nepal, Mèxic, el Sahel o la Banya d’Àfrica. I més recentment, la Campanya “Món Local Refugi”, iniciada el 2015 i encara oberta, que ha permès a molts Ajuntaments catalans contribuir a pal·liar la crisi de les persones refugiades.

Promoure amb les seves actuacions, tant al nostre país com en els països desfavorits, la creació i la consolidació d’una societat civil activa i compromesa amb els valors del desenvolupament humà i els drets humans, tot finançant projectes que prioritzen la participació directa de la població beneficiària i donant suport a projectes de sensibilització i educació realitzats per les associacions del nostre país.
Voler ser la veu conjunta dels ajuntaments catalans compromesos amb la cooperació al desenvolupament i la solidaritat davant d’altres institucions nacionals, estatals i internacionals, tot reivindicant el paper rellevant que tenen actualment les administracions locals en la promoció de la cooperació descentralitzada al Nord i en el desenvolupament local al Sud.

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes mostra més

93 412 26 02

Rambla de Santa Mònica 10, 4a planta, Barcelona, Barcelona

https://www.fonscatala.org/ca

Gènere

Dona

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes mostra més

93 412 26 02

Rambla de Santa Mònica 10, 4a planta, Barcelona, Barcelona

https://www.fonscatala.org/ca

No hi ha cap imatge per mostrar

envia'ns un missatge