Fundació Bayt Al-Thaqafa

La casa de tots

Encara no hi ha cap missatge publicat

No s'entendria la manera de treballar de la Fundació Bayt al-Thaqafa sense aquestes tres paraules. L'acollida és la rebuda que reconeix a la mostra més

93 319 88 69

Carrer Princesa, 14, primer 08003 Barcelona, Barcelona, Barcelona

https://www.bayt-al-thaqafa.org/

No s'entendria la manera de treballar de la Fundació Bayt al-Thaqafa sense aquestes tres paraules. L'acollida és la rebuda que reconeix a la persona que arriba com un igual que ve a aportar a la societat. L'acompanyament és el compromís de compartir el dia a dia en dignitat com una comunitat social i política que camina i es dóna suport. Una comunitat diversa amb un marc comú d'igualtat de drets i oportunitats.

Bayt AI-Thaqafa es constitueix amb la finalitat de facilitar la integració social, cultural, política i cívica dels immigrants i les immigrants arabo-musulmans a la nostra societat, generant un espai i sentiment de pertinència, sense pèrdua de la pròpia identitat, així com de donar a conèixer la diversitat cultural i fomentar l’intercanvi i el diàleg entre les diverses cultures.

Bayt al-Thaqafa és una entitat cohesionada, sostenible i plural que vol donar respostes integrals al complex fenomen del fet migratori i de les implicacions a la societat contemporània, considerant a tota persona immigrant com a subjecte de drets i sent conscient que el tret de la migració és un element constitutiu de la nostra ciutadania.

Actualment, la humanitat està marcada per fenòmens d’intensa mobilitat. Les migracions voluntàries o forçoses multipliquen les ocasions d’intercanvi entre persones, cultures i pobles diversos, i reivindiquen per sí mateixes que la carència de bens que pateix part del planeta es deu a la injustícia i a la falta d’equitat en el repartiment de la riquesa.

No s'entendria la manera de treballar de la Fundació Bayt al-Thaqafa sense aquestes tres paraules. L'acollida és la rebuda que reconeix a la mostra més

93 319 88 69

Carrer Princesa, 14, primer 08003 Barcelona, Barcelona, Barcelona

https://www.bayt-al-thaqafa.org/

Gènere

Dona

No s'entendria la manera de treballar de la Fundació Bayt al-Thaqafa sense aquestes tres paraules. L'acollida és la rebuda que reconeix a la mostra més

93 319 88 69

Carrer Princesa, 14, primer 08003 Barcelona, Barcelona, Barcelona

https://www.bayt-al-thaqafa.org/

No hi ha cap imatge per mostrar

envia'ns un missatge