Fundació Ibn Battuta

Treballem per la plena inclusió

Encara no hi ha cap missatge publicat

Presents en diferents parts del territori espanyol la Fundació Ibn battuta dona suport social, cultural, educatiu i laboral a les persones mostra més

933 29 30 54

Carrer de Sant Pau, 82, 08001 Barcelona, Barcelona, Barcelona

https://www.fundacioibnbattuta.org

Presents en diferents parts del territori espanyol la Fundació Ibn battuta dona suport social, cultural, educatiu i laboral a les persones procedents de la diversitat, amb la finalitat de que siguin plenament ciutadans europeus. El seu treball es basa també a promocionar en la societat europea a aquestes persones, evitant la discriminació i el racisme de manera que se sentin ciutadans de ple dret.

La Fundació Ibn Battuta és una entitat sense ànim de lucre, destinada a la divulgació cultural i social entre els països àrabs i Europa.

Inscrita amb el número 11207 Ordre SSI / 1973/2013 del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, l'11 d'octubre, per la qual es classifica la Fundació Ibn Battuta i la inscriu en el Registre Nacional de Fundacions.

Presents en diferents parts del territori espanyol la Fundació Ibn battuta dona suport social, cultural, educatiu i laboral a les persones mostra més

933 29 30 54

Carrer de Sant Pau, 82, 08001 Barcelona, Barcelona, Barcelona

https://www.fundacioibnbattuta.org

Gènere

Dona

Presents en diferents parts del territori espanyol la Fundació Ibn battuta dona suport social, cultural, educatiu i laboral a les persones mostra més

933 29 30 54

Carrer de Sant Pau, 82, 08001 Barcelona, Barcelona, Barcelona

https://www.fundacioibnbattuta.org

No hi ha cap imatge per mostrar

envia'ns un missatge