Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)

Estadístiques d'immigració a Catalunya

Encara no hi ha cap missatge publicat

L'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) és l'òrgan estadístic de la Generalitat de Catalunya. És un organisme autònom de caràcter mostra més

93 557 30 00

Via Laietana, 58, Barcelona, Barcelona

https://www.idescat.cat/

L'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) és l'òrgan estadístic de la Generalitat de Catalunya. És un organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya amb personalitat jurídica pròpia, amb autonomia administrativa i financera, i amb plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats.

L'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) és l'òrgan estadístic de la Generalitat de Catalunya. És un organisme autònom de caràcter mostra més

93 557 30 00

Via Laietana, 58, Barcelona, Barcelona

https://www.idescat.cat/

Gènere

Dona

L'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) és l'òrgan estadístic de la Generalitat de Catalunya. És un organisme autònom de caràcter mostra més

93 557 30 00

Via Laietana, 58, Barcelona, Barcelona

https://www.idescat.cat/

No hi ha cap imatge per mostrar

envia'ns un missatge