Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed)

Encara no hi ha cap missatge publicat

L’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), fundat l’any 1989, és una entitat de caràcter consorciat integrada per la Generalitat de mostra més

93 244 98 50

Carrer de Girona, 20, Barcelona, Barcelona

https://www.iemed.org/

L’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), fundat l’any 1989, és una entitat de caràcter consorciat integrada per la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació i l’Ajuntament de Barcelona. Incorpora la societat civil mitjançant el seu Alt Patronat i el seu Consell Assessor formats per universitats, empreses, entitats i personalitats mediterrànies de reconegut prestigi.

D’acord amb els objectius del Procés de Barcelona d’Associació Euromediterrània i avui amb els objectius de la Unió per la Mediterrània, la finalitat de l’IEMed és fomentar de les actuacions i els projectes que contribueixin al coneixement mutu, els intercanvis i la cooperació entre els diferents països, societats i cultures mediterrànies, així com promoure la progressiva construcció a la Mediterrània d’un espai de pau i estabilitat, de prosperitat compartida i de diàleg entre cultures i civilitzacions.

Amb una clara vocació de think tank especialitzat en les relacions mediterrànies a partir d’un enfocament multidisciplinari i del treball en xarxa, l’IEMed fomenta l’anàlisi, el coneixement i la cooperació a través de l’organització de seminaris, projectes de recerca, debats, cicles de conferències i publicacions, juntament amb un ampli programa cultural.

Anualment l’IEMed elabora una memòria d’activitats en què es recull el conjunt de projectes realitzats al llarg de cada any. Aquesta publicació posa de manifest l’aposta de l’Institut pel foment del coneixement mutu, els intercanvis i la cooperació entre els diferents països, societats i cultures de l’espai euromediterrani.

L’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), fundat l’any 1989, és una entitat de caràcter consorciat integrada per la Generalitat de mostra més

93 244 98 50

Carrer de Girona, 20, Barcelona, Barcelona

https://www.iemed.org/

Gènere

Dona

L’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), fundat l’any 1989, és una entitat de caràcter consorciat integrada per la Generalitat de mostra més

93 244 98 50

Carrer de Girona, 20, Barcelona, Barcelona

https://www.iemed.org/

No hi ha cap imatge per mostrar

envia'ns un missatge